default logo

Nguyễn Văn Nam

Bộ sách lịch sử Đà Nẵng sẽ là bộ sách rất hữu ích và lí thú, bộ sách chắc chắn sẽ giúp em hiểu hơn về lịch sử thành phố Đà Nẵng mà em đang sống và học tập.

  • Posted by Công ty CP Dịch vụ
  • on Tháng Sáu 6, 2013
  • 0 Comment
Xem Thêm

Bình luận

*