default logo

ông Nguyễn Minh Hùng

“Là một công dân của Ðà Nẵng, cái tối thiểu nhất các em phải nhớ, phải hiểu về lịch sử của thành phố, đất nước mình ở những thời điểm quan trọng nhất. Từ đó các em mới có được sự tự hào, niềm tin vào Tổ quốc, niềm tin vào thành phố mình, rồi mới nói đến việc mình làm gì để bảo vệ, phát huy giá trị của cha ông đã để lại. Các em từng thấy một Hoàng Diệu, một Trần Cao Vân, Nguyễn Tri Phương… đã bỏ cả tài năng, xương máu cho đất nước này, thành phố này. Chính thế hệ các em sẽ là người nối tiếp. Còn nếu không hiểu, không nắm như vậy là vong bản, làm sao có thể tự hào về quê hương đất nước, làm sao mà gìn giữ, bảo vệ, đấu tranh được”,
– ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, chủ biên cuốn sách Lịch sử Đà Nẵng”-

  • Posted by Công ty CP Dịch vụ
  • on Tháng Chín 29, 2016
  • 0 Comment
Xem Thêm

Bình luận

*