default logo

THANH TOÁN

I. Thanh toán trực tiếp:

Khách hàng thanh toán ngay khi nhận hàng bằng tiền mặt.

II. Chuyển khoản:

Khách hàng chuyển khoản giá trị đơn hàng vào tài khoản của Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng

STK: 5611 0000 375 637
Ngân hàng BIDV chi nhánh Đà Nẵng

Xem Thêm

Bình luận

*